Založiť webovú stránku alebo eShop

Dotyk Anjela

BLOG

Zoznam tém:

Žena a jej vzťahy k mužom.

1. Emancipovaná žena - je to zranená a nevyliečená žena, ktorá si prešla traumatizujúcou skúsenosťou s mužmi, no svoje emócie nikdy neliečila. Prekryla pocit obete, poníženia, hnevu či odporu nadradenosťou. V podstate tak urobila zo strachu, aby už viac netrpela. Takáto žena má potrebu vyrovnať sa mužom. Skutočná žena vie, že sa s nimi nemusí nikdy porovnávať, lebo vie kto je. Tzv. emancipovaná žena žije v mužských energiách a väčšinou zastáva mužské miesta.

 

..celý text⇒ 

Prečo je ľahšie žiť ako "obeť"?

Program obete - tento stav poznáme všetci.. „Ubližujú mi. Nerozumejú mi. Nechápu ma. Život je nespravodlivý, prečo niekto sa má dobre a ja musím takto trpieť. Som na všetko sám-a. Robím pre každého maximum a ani sa mi neodvďačia. Musím pomáhať iným, aby sa mi to vrátilo“.

Tieto myšlienky sú typické pre osobu, ktorá sa nachádza v programe „obete“. Robí dobré skutky a už očakáva, že jej to hneď aj niekto vráti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ..celý text⇒ 

Nepokúšaj sa milovať všetkých.

Buď sám sebou, miluj seba, počúvaj svoje srdce, to je jediná úloha v tvojom živote. Ak sa toto naučíš, budeš šťastný, takto žiješ svoj život v láske k sebe a vedený srdcom. To je skutočná sloboda, ostatné sa urovná samo.

Náš trh je presýtený knihami, prednáškami, a učení o pozitívnom žití. Je to však, to správne? 

 

 

..celý text⇒ 

Čo je realita a čo je ilúzia. 

Realita: je to, čo cítim ako prvé, to je tá naša intuícia, to k nám prehovára naša duša a naše srdce.

Ilúzia: je to naša myseľ, náš rozum, náš strach, ktorý sa snaží potlačiť naše pocity a bráni nám žiť život naplno. 

Ľudia, namiesto venovaniu sa vlastnému životu, si často všímajú a vnímajú ľudí okolo seba a vidia, aké kto robí pokroky, aký má kto majetok, kde žije, ako sa mu finančne darí, akého má milujúceho manžela - partnera. No a tu skĺzajú, do predbiehania a súťaženia. 

..celý text⇒ 

Prečo sa nemáme hnevať na svojich rodičov?

Nech už beriete život ako spravodlivý, alebo nie, sú dospelí ľudia, ktorí nemajú dobré vzťahy so svojimi rodičmi, bývajú v živote často v kruhu problémov a to dokazovaním svojmu okoliu, akí sú dobrí. To je to, nespracované vnímanie svojich rodičov. Vnútorný boj so sebou samým, nám potom odzrkadľuje aj naše okolie..

..celý text⇒ 

Všetko má svoj dôvod, alebo inak, Vedomé vzťahy..

Ak prepúšťate ľudí zo svojho života, alebo práve naopak, oni opúšťajú vás, dôvodom je, že im dávate možnosť k ich samostatnému rastu. Dávate im tú možnosť, žiť svoj život a ísť svojou vlastnou cestou, bez manipulácií a ovládania.  
Slobodná vôľa je najväčší dar, ktorý nám bol daný. Jedného dňa by človek mal dôjsť k poznaniu, že každý by mal žiť podľa svojej slobodnej vôle a prijať seba a aj iných ľudí takých akí sú..

..celý text⇒ 

Si mu verná.. a sebe taktiež..?

Dnes ma oslovila táto téma a dôvod prozaický, stretla som známeho, a pri otázkach bežných, keď niekoho stretnete po dlhšom čase „ako sa máš a kde ideš“? o tom kam idem, kde práve smeruje moja cesta, bola odpoveď jeho samotného a sám pre seba si aj odpovedal „ ideš do práce skontrolovať svojho partnera?“ skôr ako som ja stihla poznamenať „idem za mojím partnerom do práce, nesiem mu nejaké doklady, ktoré práve potrebuje k práci“ Táto jeho odpoveď ma poriadne prekvapila, lebo to neboli moje myšlienky a nežijeme so svojím terajším partnerom, aby sme sa vzájomne kontrolovali a obmedzovali..

Avšak téma kontroly a nevery je ešte v mnohých partnerských vzťahoch...Ako inak, aj ja som mala manželstvo kde vládla „nevera“ a dnes mám na to úplne iný pohľad, čo je to „NEVERA“...

..celý text⇒ 

 

 

 


Žena a jej vzťahy k mužom. 

 

1. Emancipovaná žena - je to zranená a nevyliečená žena, ktorá si prešla traumatizujúcou skúsenosťou s mužmi, no svoje emócie nikdy neliečila. Prekryla pocit obete, poníženia, hnevu či odporu nadradenosťou. V podstate tak urobila zo strachu, aby už viac netrpela. Takáto žena má potrebu vyrovnať sa mužom. Skutočná žena vie, že sa s nimi nemusí nikdy porovnávať, lebo vie kto je. Tzv. emancipovaná žena žije v mužských energiách a väčšinou zastáva mužské miesta. Môže mať lesbické sklony, alebo žije vo vzťahu s niekým, kto má potlačenú mužskosť. Sú to ženy, ktoré bojujú za svoje práva. V minulosti typ takejto ženy pomohol k rešpektovaniu ženských práv a slobôd. V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby ženy pochopili, že nemusia bojovať, iba sa milovať. A všetko ostatné zapadne na svoje miesto. Aj napriek spoločnosti, kde ženská sila ešte nie je natoľko rešpektovaná a ctená, skutočná žena vie, že nebojovať často znamená zvíťaziť, aj keď z pohľadu iných to môže vyzerať, že je vo vzťahu v podradenej úlohe. Ak je žena silno ukotvená vo svojich ženských energiách, je chránená a nikto ju nemôže ponížiť či zraniť. Vie rozlíšiť kedy je nevyhnutné použiť mužskú energiu a kedy nechať rozkvitnúť tú ženskú.

 

Duchovné posolstvo pre túto ženu je: neboj sa byť jemnou a zraniteľnou. Neboj sa byť ženou.

 

2. Žena poddajná - tento typ ženy je charakteristický závislosťou na mužoch, na ich pozornosti, láske, vernosti či materiálnych istotách. Je to žena, ktorá je v prílišnom dávaní, žena, ktorá nepozná sebalásku ani svoju silu. Takéto ženy zvyčajne necítia svoju hodnotu, sú schopné ísť sami proti sebe, len aby uspokojili partnerove potreby. Majú silný strach z opustenia, ako keď drogovo závislý človek má strach, že nedostane svoju dávku. Muži sa k nim veľakrát správajú bez úcty, či už vo forme fyzického alebo psychického násilia, podvádzania alebo iných prejavov ponižovania. Žena si je toho veľakrát vedomá, ale mlčí a tvári sa, že nevidí a nepočuje. Je pre ňu akceptovanejšie, byť s partnerom aj napriek ponižovaniu, ako ho úplne stratiť. Tieto ženy veľakrát majú zdravotné ťažkosti vo forme ochorení ženkých orgánov, či už vaginálnych výtokov, cysty, ochorenia maternice a pod..

 

Duchovné posolstvo pre túto ženu je: aby opäť našla svoju silu, sebaúctu a začala budovať lásku k sebe.

 

3. Žena, ktorá je na ceste učenia sa sebaláske - je to žena, ktorá si pravdepodobne prešla traumatizujúcimi vzťahmi s mužmi, ktoré ju donútili otvoriť sa niečomu novému. Je to silná žena, lebo sa nepoddala a nevzdala. Začína cítiť čoraz väčší pokoj v duši, no ešte stále bojuje s negatívnymi emóciami ako hnev, odpor či hanba. Jej vibrácie narastajú, no pre nevyriešené bolestivé emócie padá stále späť. Môže sa ešte nachádzať vo vzťahu s niekým, kto jej v minulosti ubližoval či nastavoval zrkadlo jej vlastnej nelásky k sebe, no pre jej zmenu postoja učí aj ona svojho partnera - muža otvárať city a jej vzťah už nie je tak dramatický,  alebo zo vzťahu odišla, je sama a partner ešte neprichádza. Neprichádza pre jej vlastné dobro. Má úžasný čas byť sama so sebou a lepšie sa spoznať a vyliečiť si nespracované emócie z detstva či z iného obdobia svojho života. Zlepšenie jej zdravotného stavu.

 

Duchovné posolstvo pre túto ženu je: nevzdať sa, pokračovať na svojej ceste, zbaviť sa strachu zo samoty, strachu byť sama sebou, robiť vlastné rozhodnutia a každým dňom byť čo najúprimnejšia sama k sebe. Postupné prijímanie seba a lásky k sebe odzrkadlí jej okolie, každým dňom.

 

4. Vyliečená - vedomá žena - je to žena, ktorá je v svojom strede. Prešla si ťažkým obdobím cez vlastné peklo a vyšla z neho osvietená. Je to žena vnútorne veľmi silná, plná citu sama k sebe a iným, empatická, a rozvážne nastavuje hranice k iným. Žena múdra a charizmatická. Žena, ktorá miluje seba a svoj život. Našla samú seba, svoju vlastnú cenu a hodnotu. Robí to, čo miluje, bez ohľadu, čo si myslia iní, lebo pochopila princíp fungovania ľudského ega. Má istotu v sama seba, je hlboko ukotvená, stojí pevnými nohami na zemi. Jej prítomnosť je žiarivá a liečivá aj pre iných. Jej vzťahy sú harmonické, už nie dramatické. Obklopuje sa ľuďmi, ktorí odzrkadľujú jej vzťah k sebe. Vyšla z pocitu obete ako inkarnovaná Bohyňa. Nemá potrebu súťažiť s mužmi, lebo veľmi dobre pozná svoju hodnotu. Má spracované emócie hnevu a odpor k mužom, u nej nenájdete.

 

Duchovné posolstvo pre túto ženu je: udržiavať si vysoké vibrácie a byť svetlom pre iných.

-späť na zoznam tém

 

 

Prečo je ľahšie žiť ako "obeť"?

 

Program obete - tento stav poznáme všetci.. „Ubližujú mi. Nerozumejú mi. Nechápu ma. Život je nespravodlivý, prečo niekto sa má dobre a ja musím takto trpieť. Som na všetko sám-a. Robím pre každého maximum a ani sa mi neodvďačia. Musím pomáhať iným, aby sa mi to vrátilo“ .

Tieto myšlienky sú typické pre osobu, ktorá sa nachádza v programe „obete“. Robí dobré skutky a už očakáva, že jej to hneď aj niekto vráti.

Je veľa takých, čo žijú celý svoj život s takýmto programom a dokonca je veľa osôb, ktoré s takýmito myšlienkami aj zomrú. Celý život si myslia, že musia trpieť aby sa zapáčili Bohu, dokonca ho niektorí obviňujú so slovami, „čo už musím nejako dožiť, keď mi Boh nadelil takýto život“. Cítia v sebe krivdy z minulosti a neodpustenie, dokonca nenávisť k osobám, ktorým sa vyhýbajú, lebo oni sa majú lepšie. Tieto osoby sa cítia bez energie, sú stále unavené, majú zdravotné problémy, majú pocit, že do čoho sa pustia, všetko sa na zlé obráti. V práci je na nich každý nepríjemný, majú pocit nedostatku financií. Stále opakujú ako sú na hranici chudoby a dávajú svojím správaním najavo, aby ich iní bezdôvodne finančne podporovali. Tento program sa im ako platňa obohráva stále v mysli.

Toto všetko sú spôsoby a myšlienky osoby, ktorá sa stále sťažuje, aby ju všetci ľutovali, vždy sa snaží vyhľadávať niekoho, kde tieto svoje programy môže ďalej šíriť.

V našej spoločnosti je ľahšie byť obeťou, ako vedomým človekom. Tu už by osoba musela začať niečo konať pre svoju zmenu. V skutočnosti jej vyhovuje, že jej život riadi spoločnosť, ktorá jej zadelí prácu, ktorú si sama vybrala, i keď jej plat stačí ledva na prežitie. A takto bude radšej obviňovať svojho zamestnávateľa, že jej málo platí, lenže ona sama si nastavila tieto limity. Je to jednoduché ak sa mi takýto život nepáči, je potrebné vykonať nejakú zmenu vo svojom živote a začať je treba myslením. Situácie je dobré vnímať z inej strany a pochopiť, že všetko ako žijem som si vytvoril ja sám-a a to svojím prístupom k sebe a svojím myslením.

Iba ja sám nesiem zodpovednosť za všetky okolností vo svojom živote.

 

Prežívate programy obete, citové zranenia, traumy, bolesti, krivdy alebo kritiky a neviete sa z nich pozbierať? Máte veľa strachov a nedarí sa vám ich spracovať? Neviete si nájsť vzťah podľa svojich predstáv, alebo dokonca opakujete rodový vzorec - karmu vzťahov po vašich rodičoch a neviete čo s tým? Ste v kruhu problémov a neviete ako ďalej? Alebo chcete posilniť svoju oslabenú sebadôveru a sebaistotu, či poznať svoje hlboké sily, ktoré ste dlho potláčali kvôli doterajším programom vo vašej mysli? Premeniť sa na zdravo sebavedomú Bohyňu, ktorá sama riadi svoj vnútorný energetický magnetizmus príťažlivosti?...


Tak potom ste tu správne a príďte medzi nás - kde budeme všetky tieto doterajšie skutočnosti spracovávať na úrovni podvedomia a bunečnej pamäti a vymazávať ich až z hĺbok vašich DNA, čistiť nevhodné staré programy, liečiť ich stopy a pozostatky a nakoniec nanovo programovať aby ste mohli žiť život podľa svojho tvorenia, už ako šťastné bytosti.

 

Zmyslom našich stretnutí je úplná vaša premena, kde vás obohatíme novými poznatkami, ktoré sami začnete využívať v každodennom živote pre blaho seba a pre iných budete príkladom, kde svoje učenie, môžete šíriť ďalej pre vývoj a dobro celej planéty.

-späť na zoznam tém

 

 

 Nepokúšaj sa milovať všetkých.
 

Buď sám sebou, miluj seba, počúvaj svoje srdce, to je jediná úloha v tvojom živote. Ak sa toto naučíš, budeš šťastný, takto žiješ svoj život v láske k sebe a vedený srdcom. To je skutočná sloboda, ostatné sa urovná samo.

Náš trh je presýtený knihami, prednáškami, a učení o pozitívnom žití. Je to však, to správne? Snažíme sa pozitívne myslieť a nie vždy sa nám to darí, a potom sme na seba zbytočne prísny, že ono to nejde v každej situácií, byť len pozitívny. Snažíme sa pestovať si určité návyky, ani to sa nám úplne nedarí a tak sa cítime menejcenný pred okolím, ktoré nám poukazuje, že žiť sa má predsa pozitívne.

Prijmi sa so všetkými svojimi chybami. Ak sa dostatočne oslobodíš, od názorov iných, tak všetky svoje dobré návyky, sa prejavia spontánne. Nemusíš byť, ako iný, Ty si predsa výnimočný, taký aký si, práve teraz, keď čítaš tieto riadky.

Je v poriadku, byť na niekoho nahnevaný, alebo dokonca určitých ľudí vypustiť zo svojho života, takto si určujete svoje osobné hranice. Nepotrebujete ľudí, ktorí sa stále sťažujú, či dokonca vám naznačujú, že pre nich, ste len človek s chybami. Majú presnú predstavu, ako by ste mali konať a myslieť podľa nich.

Pocit nenávisti, je tiež váš pocit, vychádza z vášho vnútra. Je to vaše, a ak je to vaše, patrí to teda k vám. Prijmite to, lebo ak pochopíte, že aj tento váš pocit, je práve potrebný dať najavo, tak je to správne. Nevyčítajte si, že ste pri niekom vybuchli do pocitu hnevu, toto vám ukazuje vašu vnútornú silu, ktorá bola hlboko vo vás a konečne vyšla na povrch, aby ste sa poznali, aj takýto.

Nemôžme predsa milovať niekoho, kto vytvára na nás násilie, alebo sa inak kruto správa. Niekoho, kto je kruto nespravodlivý. Najradšej by si ho vyfackal, a ako mu môžeš povedať, že ho miluješ takého, aký je? Išiel by si proti sebe, proti svojím pocitom, ktoré ti táto situácia prináša. Nerozmýšľaj, ako sa dalo predísť, takejto situácií, pretože ak vznikla, tak bola potrebná, pre naše učenie. Zostaň však vo svojom strede, a skúmaj, čo ti táto situácia dala, z iného uhla pohľadu. Ak začneš pracovať so svojimi pocitmi, pochopíš, že teraz vnímaš mier a pokoj oveľa viac jasnejšie. Že táto situácia, ťa dostala na miesto, aby si touto skúsenosťou prešiel, lebo sa ťa priamo dotkla. Do takejto situácie si neprišiel svojimi túžbami, ale si bol vedený a takto spoznávaš, životné úskalia. Všetka tá rovnováha je dávno v tebe, postupne však takýmito skúsenosťami dostávaš všetko na povrch. To je ten tvoj potenciál. To, že nie si prázdny, že máš svoje city a pocity, ako každý.

Ak pochopíš túto lekciu a prijmeš seba, tak ako si sa daný moment zachoval, nebudeš si nič vyčítať, tak jednoducho si pochopil seba, a túto skúsenosť ako učenie. Tvoje vedomie sa rozšíri a už chápeš, že to je tá tvoja cesta, presne tá, ktorou si mal kráčať. Prešiel si skúškou a táto lekcia navždy odíde z tvojho života, už sa ťa priamo nebudete dotýkať. Už nebojujete, lebo čo nevyživujem to pri mne nevydrží. Iba takýmto spôsobom, môžeme meniť svoje životné udalosti.

POCHOPENÍM A PRIJATÍM.

To je jednoduchý návod, ako v sebe nič nepotláčať, ale prijať seba, a to v každej situácií. Takto pestujeme a rozvíjame svoje dobré návyky. Cez svoje osobné prežitky. Tie umelo vytvorené, rôznymi, technikami o pozitívnom myslení, to je slimačia cesta, ktorá vás bude držať v kruhu, problémov. Nebudete vedieť, prečo sa vám to nedarí, napriek všetkým snahám o pozitívnom myslení.

Vždy riešme a venujme sa tomu, čo práve prežívame, nemeňme minulosť, ale ani nežime v predstihu, v budúcnosti.

TU A TERAZ JE NÁŠ ŽIVOT NA ZEMI.

Skúšaj a objavuj, uži si to a nezabudni, že je to všetko v poriadku. Presne tak ako má byť. Byť duchovný neznamená, žiť, len v láske a mať klapky na očiach. Myslieť, že už som dosiahol osvietenie, alebo, že pozitívnym myslením budem mať šťastnú budúcnosť. Ak hľadáš v mysli svoje šťastie, bude len chvíľkové a umelé. Skúšať šťastie je v skutočnosti, tá najsmutnejšia vec. Skúšať šťastie, je ako skúšať byť prirodzený. To nikdy nedokážeš. Prestaň sa snažiť.

Buď sám sebou a buď prirodzený. Tak budeš slobodný a šťastný, s pocitmi priamo zo srdca – zo svojho stredu.

-späť na zoznam tém

 

 

Čo je realita a čo je ilúzia. 

 

Realita: je to, čo cítim ako prvé, to je tá naša intuícia, to k nám prehovára naša duša a naše srdce.

Ilúzia: je to naša myseľ, náš rozum, náš strach, ktorý sa snaží potlačiť naše pocity a bráni nám žiť život naplno.
 

Ľudia, namiesto venovaniu sa vlastnému životu, si často všímajú a vnímajú ľudí okolo seba a vidia, aké kto robí pokroky, aký má kto majetok, kde žije, ako sa mu finančne darí, akého má milujúceho manžela - partnera. No a tu skĺzajú, do predbiehania a súťaženia.

Vyhli, by sme sa mnohým životným komplikáciám, keby sme žili podľa seba, a brali sa taký aký sme. Nezáleží na tom, kde sa kto nachádza, lebo každý je momentálne tam kde, potrebuje v daný moment byť. S osobami, presne takými, aké sú v jeho blízkosti. Je to náš vývoj, ktorý plynie presne tak ako potrebujeme.

Ak budeme situácie meniť iba silou svojej vôle, tak budeme sklamaný, lebo síce Vesmír nám dá, to o, čo sme žiadali, ale vnútorné šťastie a oslobodenie nám to neprinesie. Nastanú komplikácie, lebo to, čo sme žiadali, sme síce dostali, ale neboli, sme na to dostatočne pripravený. A v konečnom dôsledku, nám to šťastie neprinieslo, to bol len chvíľkový rozmar. Takto sa potom krútime v kruhu problémov a manipulácií s ďalším a ďalšími, novými vizuálnymi želaniami. Ideme proti prúdu, čiže plytváme svojou energiou, cítime sa nešťastný a stratený. Pod všetkým tým zmätkom sa skrýva množstvo energie, ktorá len čaká na to, až ju uvoľníme a necháme svojmu životu, voľný priebeh. Tu je potreba vyvážiť ilúziu a realitu.
Keď prestaneš hľadať dokonalosť, uvidíš skutočnú krásu.

Nech sú fyzické prostriedky (dom, auto, peniaze, veci...) doplnkom vašej osobnosti, pre skvalitnenie vášho života, ale nie vašou prioritou, lebo inak bude vaša osobnosť, iba lacným doplnkom, spomínaných vecí.

Mať peniaze, hojnosť, úspech a slávu je jedna z vecí pobytu na tejto planéte, ale mať Zdravie, Domov a Rodinu je pre mňa osobne, to najväčšie a skutočné Bohatstvo.

Ivetka D.

 

-späť na zoznam tém

 

 


 Prečo sa nemáme hnevať na svojich rodičov?

 

Nech už beriete život ako spravodlivý, alebo nie, sú dospelí ľudia, ktorí nemajú dobré vzťahy so svojimi rodičmi, bývajú v živote často v kruhu problémov a to dokazovaním svojmu okoliu, akí sú dobrí. To je to, nespracované vnímanie svojich rodičov. Vnútorný boj so sebou samým, nám potom odzrkadľuje aj naše okolie.

Nízka sebadôvera, večná potreba niekomu niečo dokazovať, aby v očiach iných, sme neboli tí, ktorí zlyhávajú. To všetko sú nespracované bloky – programy „ubliženého dieťaťa“ ešte v detstve.

Aby ste lepšie dokázali pochopiť svojich rodičov, prosím zamyslite sa nad týmto:

Rodičov a rodinu si vybrala vaša duša skôr ako ste sa narodili v tomto fyzickom tele.

1.      Vaši rodičia si priali, aby ste boli silní.

2.      Rodičia majú vlastné strachy a komplexy zo života.

3.      Ideálny rodičia neexistujú.

4.      Dali vám život.

5.      Umenie milovať a láska sa odovzdáva z generácie na generáciu.

To, čo vám ako dieťaťu a možno už aj v dospelosti zakazovali, boli ich vlastné strachy a obavy, ktoré však nie sú vašou pravdou o živote, ale to neznamená, že svojich rodičov máte presviedčať o ich chybách, ani prevychovávať ich. Jednoducho žiť si svoj život a nechať, aby si zvykli na ten váš.

V detstve ste možno závideli ostatným deťom, aké majú vzťahy so svojimi rodičmi. Vnímali ste skôr ten vonkajší pohľad na nich. V každej rodine, sú však situácie a „problémy“ , ktoré sa riešia.

Vaši rodičia vám dali ten najväčší dar, že to tak nie je ?, ale áno dali vám život. V dobe dospeláka, ste si možno často kládli otázku, prečo mi moji rodičia nedali, viac lásky, nepodporili ma životným finančným základom, neodhovorili od partnera..No preto, aby ste sami svojou odvahou, a prácou na sebe, dokázali zarobiť, vlastné finančné prostriedky, cez pocity bolesti a sklamania v láske objavovali, svoju vlastnú vnútornú podstatu.

Že vás vaši rodičia menej hýčkali, to nebola ich vôľa, ale program, ktorý žili a prebrali zase od svojich rodičov. Rodičovská láska má však veľa podôb, niektorí rodičia, to preháňajú so starostlivosťou, pútajú si svoje deti, iní nechávajú slobodu svojmu dieťaťu aby sa učilo na svojich „chybách“ a teraz ktoré je správne?

Na moje konzultácie chodia ženy v mojom veku s programom ako ma „nemilovali moji rodičia“, tento program a s takýmito pocitmi som žila aj ja. Takže úplne vás chápem. No a potom máme svoje deti a tú si povieme, nebudem sa správať ako môj rodič, dám svojmu dieťaťu veľa lásky v rôznych prejavoch. No a časom zistíme, že si ho vlastne presne meníme opäť na svoju podobu. Aby žilo šťastne a bez citových zranení..s úžasnou prácou, milovaným partnerom a vo finančnej hojnosti..a to všetko ako získa? , no predsa prácou na sebe, má svoje vlastné predstavy, sny, túžby a city potrebuje ich objavovať, prejavovať a skúšať tu na Zemi.

Takto sme sa opäť vrátili na začiatok, tohto príspevku, to že nám rodičia dali život a slobodu, je ten najväčší DAR, urobili to najlepšie ako mohli, lebo sme objavili svoju silu a preto ponechajme s láskou, slobodu aj naším deťom, potrebujú skúšať a objavovať tento svet, presne tak ako my.

Poďakujme svojím rodičom, za život, za všetku tú krásu na Zemi, za každý nový deň, kedy môžme žiť podľa seba, radovať sa a tešiť sa zo života s láskou a verím, že už aj s porozumením..

Prajem nám všetkým veľa lásky a pochopenia pre našich rodičov, lebo to, čo nedokážeme odpustiť svojím rodičom, sa nám ľahko môže vrátiť do toho nášho, a aby sme raz zase my ako rodičia neboli hodnotení, našimi deťmi..

Uzdravujme spoločne rodové vzorce a korene našich rodín s láskou a pochopením ku všetkým.

Ivetka D.

 

-späť na zoznam tém

 

K

Všetko má svoj dôvod, alebo inak, Vedomé vzťahy..

 

Ak prepúšťate ľudí zo svojho života, alebo práve naopak, oni opúšťajú vás, dôvodom je, že im dávate možnosť k ich samostatnému rastu. Dávate im tú možnosť, žiť svoj život a ísť svojou vlastnou cestou, bez manipulácií a ovládania.

Slobodná vôľa je najväčší dar, ktorý nám bol daný. Jedného dňa by človek mal dôjsť k poznaniu, že každý by mal žiť podľa svojej slobodnej vôle a prijať seba a aj iných ľudí takých akí sú. Žiť podľa toho, ako to cítime a neklamať seba a ani iných, aj keď tí ostatní si zvyknú brať správanie daného človeka osobne a potom ich to bolí, lebo sa trápia, že ten druhý sa nespráva podľa ich predstáv, alebo spoločensky stanovených pravidiel. Keby boli všetci ľudia k sebe úprimní a otvorení voči ostatným, vzťahy by boli iné, neboli by potrebné klamstvá, pretvárky a manipulácia, lebo nikto nechce úmyselne ubližovať, ale nie je dobré ani žiť na úkor toho, aby niekto iný bol šťastný, keď on sám nie je.

Každý je šťastný vtedy, keď je slobodný. Žiť podľa slobodnej vôle, nie podľa mienky iných ľudí. Ľudia sa trápia, lebo majú svoje vnútorné presvedčenia, ako by sa mal ich blízky človek správať, namiesto toho, aby ho akceptovali takého, aký naozaj je. Keď chcete, aby bol človek, ktorého ľúbite len podľa vašich predstáv, vtedy ho väzníte, podmieňujete si jeho správanie, nedávate mu slobodu, chcete ho zmeniť, chcete ho vlastniť. Možno to robíte neúmyselne, ale to, že pre niekoho trpíte je toho dôkazom. A tiež je to dôkazom toho, že dostatočne nemáte v úcte samého seba, že sa nemáte radi.

V prvom rade sa naučme milovať samých seba, majme úctu k svojej duši a svojmu telu.

Keď sa toto naučíme, uvidíme aj iných ľudí v inom svetle, z iného uhla, uvidíme ich takých, akí naozaj sú, bez posudzovania, alebo kritizovania, lebo Láska - je keď dokážeme človeku vrátiť slobodu, čiže seba samého..  

Ivetka D.

 

-späť na zoznam tém

 

 

Si mu verná.. a sebe taktiež..?

 

Dnes ma oslovila táto téma a dôvod prozaický, stretla som známeho, a pri otázkach bežných, keď niekoho stretnete po dlhšom čase „ako sa máš a kde ideš“? o tom kam idem, kde práve smeruje moja cesta, bola odpoveď jeho samotného a sám pre seba si aj odpovedal „ideš do práce skontrolovať svojho partnera?“ skôr ako som ja stihla poznamenať „idem za mojím partnerom do práce, nesiem mu nejaké doklady, ktoré práve potrebuje k práci“ Táto jeho odpoveď ma poriadne prekvapila, lebo to neboli moje myšlienky a nežijeme so svojím terajším partnerom, aby sme sa vzájomne kontrolovali a obmedzovali..

Avšak téma kontroly a nevery je ešte v mnohých partnerských vzťahoch...Ako inak, aj ja som mala manželstvo kde vládla „nevera“ a dnes mám na to úplne iný pohľad, čo je to „NEVERA“...

Ako tie naše vzťahy na začiatku začínajú? Stretnú sa DVAJA

Spomínaš na tú dobu? Stretla si HO, vodili ste sa za ruky a Ty si možno snívala o tom, ako sa vezmete a budete mať spolu deti a šťastný život... práve v bode vytúženej a krásnej svadby všetky klasické rozprávky pre deti končia sa slovami "a žili spolu šťastne až do smrti" .

... Prichádza život...

Svadba, nesvadba, možno práve aj Ty po niekoľkých rokoch (niekedy aj mesiacoch), kedy si "zadaná", cítiš, že sa v tebe začne niečo pomaly a plazivo meniť a zisťuješ, že:

keď si vonku s priateľmi (ak si na nich vôbec ešte urobíš čas) si radostnejší, veselší, ale doma s partnerom túto svoju bezstarostnú časť nie a nie prebudiť..

- kvôli domácim povinnostiam nejako nezostáva čas na teba

- z partnerského spolužitia sa vytratila iskra a vďaka tomu ani Ty už tak často nežiariš

- sexualita po pôrode sa ako mávnutím čarovného prútika úplne premenila a samu seba nepoznávaš a intímnym chvíľam s partnerom sa radšej vyhýbaš a nemáš na nich chuť,

alebo sa tvoj partnerský vzťah už dlho nehýbe a Ty, alebo partner z neho utekáte do iných realít - počítač, televízia, pivo, kamaráti, šport, či dokonca iné milostné vzťahy ...

Skrátka tvoje potreby, priania a túžby prejavované doma zamrzli na bode mrazu a Ty stále čakáš, až sa niečo z vonku zmení...

Nie je sa čomu diviť, že keď vonku vo svete stretnete niekoho, kto sa k vám chová láskyplne, nie ste moc schopní tomuto "zvádzaniu" odolať a prestávame byť "verní".

Ale čo keď je to všetko úplne inak?

Byť verná ... čo to vlastne znamená, keď počujeme toto slovné spojenie.

Čo nás automaticky napadá?

Spojenie slov "som verná, som verný ..."

ALE KOMU ??? V našej spoločnosti je tak silno zakorenený postoj, že keď hovoríme o vernosti, hovoríme tým samozrejme o vernosti voči partnerovi, až je to zarážajúce.

Si verná alebo nie si verná = milostne žiješ s jedným, alebo viacerými mužmi?
Ale, čo keď to jediné, o čom má zmysel v súvislosti s vernosťou premýšľať, je:

-Si verná, SAMA SEBE ?

-Si verná, SVOJMU SNU ?

-Si verná, SVOJMU POSLANIU ?

Kde je Tvoja ženskosť ?

Odovzdala si ju nejakému mužovi a ten s ňou môže zaobchádzať, ako sa mu zapáči ? Môže si ju roky nevšímať, môže ju mesiace nepohladiť a môže ju dokonca aj biť? Alebo je Tvoja vnútorná žena s Tebou a Tvoj vnútorný muž ju chráni a dovoľuje len to, čo je pre ňu a pre Teba v poriadku?

Predstav si, že žiješ vo Vesmíre, kde by všetci ľudia a bytosti okolo teba boli len ilúzie, ktoré sú tu pre Teba, aby si mohla splniť svoje životné „skúšky“. A Ty kvôli týmto ilúziám a tomu, čo Ti hovoria o Tebe samej postupne zrádzaš a prestávaš žiť svoj život a hlavne začneš si o sebe robiť obraz, ktorý ale nie si vôbec TY.

Kde v tom všetkom si TY? Kto si ?

Čo je Ti vlastné a čo Ty sama miluješ ?

Čo chceš robiť, čomu sa chceš venovať a v čom sa chceš zdokonaľovať ?

A čo naopak robiť nechceš ?

To najdôležitejšie je nájsť odvahu k tomu, pozrieť sa pravdivo na svoj život, ako to skutočne máš...

Ivetka D.

 

-späť na zoznam tém

 

 

TOPlist

aktualizované: 17.10.2017 20:28:22